Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli Ci zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji testicar.pl.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania z testicar.pl.

I. Kto jest administratorem danych osobowych testicar.pl?
Administratorem danych osobowych testicar.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Dane kontaktowe:

e-mail: sklep@testicar.pl

nr tel: 606 979 947

adres korespondencyjny: ul Batorego 118B 65-735 Zielona Góra


Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych - dostępnego pod nr tel. (+48) 606 979 947

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator wdrożył w testicar.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Certyfikat Let's Encrypt. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a testicar.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy testicar.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
C. System IT testicar.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rozporządeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/967 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w testicar.pl  dzięki czemu możesz korzystać z wszystkich funkcji testicar.pl np. składania zamówień, przeglądania zamówień, tworzenie listy produktów, komentowania, czy głosowania w ankietach.
W trakcie rejestracji prosimy o podanie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer karty klienta
1.    loginu i hasła – niezbędnych do zalogowania do testicar.pl
2.    e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem z testicar.pl

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez testicar.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w testicar.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez testicar.pl.

C. Realizacja zamówienia

Podczas składania zamówienia wymagamy jedynie danych potrzebnych do realizacji zamówienia, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer karty klienta. Dane te mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym (takim jak firmy kurierskie) tylko i wyłącznie w zakresie realizacji zamówienia. Podmioty te zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas przetwarzania danych osobowych.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na testicar.pl 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika testicar.pl.
W ramach testicar.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach testicar.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
•    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach testicar.pl  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach testicar.pl
•    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych testicar.pl
•    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu testicar.pl
•    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy testicar.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika testicar.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

A. testicar.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta testicar.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z testicar.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na testicar.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji testicar.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. testicar.pl (cookies)
testicar.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia testicar.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania testicar.pl do Twoich potrzeb.

testicar.pl wykorzystuje cookies do:
1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);
2. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania testicar.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania testicar.pl.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z testicar.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w testicar.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez testicar.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania testicar.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w testicar.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords/AdSense (cookies)
Google AdWords/AdSense wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez testicar.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords/AdSense.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania testicar.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w testicar.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów testicar.pl 
testicar.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej testicar.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

testicar.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

testicar.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
a. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) - logowanie, statystyki, spersonalizowana reklama

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania testicar.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w testicar.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów testicar.pl 
testicar.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w testicar.pl linki do innych stron internetowych. testicar.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, testicar.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa testicar.pl 
testicar.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania testicar.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://www.testicar.pl/polityka-prywatnosci

VIII. Kontakt
testicar.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu tel.: 606 979 947 lub e-mail sklep@testicar.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu tel.: 606 979 947 lub e-mail sklep@testicar.pl