Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w handlu używanymi częściami samochodowymi. 

Nasz asortyment pochodzi od sprawdzonych oraz licencjonowanych partnerów z recyklingu aut potestowych używanych modeli; Audi, Volkswagen, Skoda, Seat

Sklep www.testicar.pl działa na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep www.testicar.pl.

Zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wszyscy Konsumenci i Przedsiębiorcy z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych sklepu www.testicar.pl zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827)

3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823)

4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.